วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สาเหตุการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

ด้านนายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์( พม. )ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว“หอข่าว”ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนกำหนดว่า สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์เริ่มจาก สังคมรอบระบบไม่ว่าจะเป็น แอลกอฮอล์ อบายมุขต่างๆ และที่สำคัญที่สุดคือ ความไม่เข้าใจเด็กของคนในครอบครัว พอความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวเกิดขึ้นก็เป็นตัวผลักดันให้เด็กไปหาเพื่อนจึงทำให้เพื่อนกลายเป็นที่ปรึกษาและทำให้เด็กไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่

นายวัลลภ กล่าวต่อไปว่า ในทางกลับกันเพื่อนที่ให้คำปรึกษาก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์
ของสังคมหมดทุกคน ดังนั้นคำปรึกษาก็อาจจะปนกันจึงส่งผลไปในทางที่ผิดและไม่เหมาะสม ส่วนในเรื่องของความรู้สึกทางเพศก็เป็นอะไรที่ถูกชักจูงหรือโน้มน้าวได้ง่ายอยู่แล้ว จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ล่อแหลมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม ก็จะทำให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือบางคู่ที่ไม่รู้จักป้องกัน ก็จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดแต่ยังอยู่ในวัยที่ไม่พร้อมก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมา ส่งผลกระทบตามกันไปเป็นลูกโซ่อีกมากมาย

“ เมื่อเกิดปัญหา ก็จะมีกระบวนการเยียวยาให้กำลังใจเด็ก แนะนำเด็กในวิธีการที่ถูกต้องคือต้องตั้งสมมติฐานว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออก ต้องให้กำลังใจพวกเขา อย่างน้อยก็ควรให้เวลาพวกเขาสักระยะหนึ่ง ส่วนเด็กที่ไม่พร้อมจริงๆก็มีหน่วยงานของรัฐรองรับที่จะดูแลช่วยเหลือเด็กที่เพิ่งคลอดออกมา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐหรือคนในสังคมจะสนับสนุนให้เด็กท้องหรือมีลูกก่อนวัยอันควร เพียงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านี้พร้อมที่จะกลับไปอยู่ในสังคมได้ ” ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม กล่าว

นายวัลลภ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆคนในสังคมมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันทั้งหมดในส่วนของเด็กก็คือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องที่ไม่ดูแลคนของตัวเอง ส่วนฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบทางสังคมก็ปล่อยให้สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นรอบตัวเด็ก เช่น ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบๆสถานที่ศึกษา เป็นต้น ถ้าสังคมช่วยกันดูแลไม่ให้มีเรื่องแบบนี้ ปัญหาเด็กดื่มแอลกอฮอล์ ปัญหาเด็กเล่นการพนัน ปัญหายาเสพติด ที่อยู่รอบๆตัวเด็กของสถานศึกษา ก็อาจจะช่วยลดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมกล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาตัวเลขของวัยรุ่นมีลูกก่อนกำหนดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำใจและยอมรับ เมื่อยอมรับได้แล้วก็ต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาเพราะปัญหาต่างๆนี้อาจส่งผลต่อความรู้และความคิดของเด็กวัยรุ่นในเรื่องของการศึกษาเพราะเด็กพวกนี้คืออนาคตของชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น