วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

มาตรการรับมือปัญหาเด็กท้อง

ด้านนายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายพิเศษสำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาปัญหาของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร ทางกระทรวงมีมาตรการอยู่ 2 มาตรการ คือ 1. มาตรการของการป้องกัน 2. มาตรการของการช่วยเหลือและดูแล มาตรการป้องกันคือจัดให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาซึ่งจะสอนเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยต่างๆและสภาวะของร่างกาย ซึ่งในขณะนี้กำลังสอนอยู่และกำลังขยายผลไปทั่วประเทศ
นายชัยชาญ ให้สัมภาษณ์ต่อไปว่า ส่วนมาตรการของการแก้ไขก็คือ เมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ก่อนกำหนดทางกระทรวงก็ไม่อยากให้เด็กต้องออกจากโรงเรียน ก็อาจจะให้พักอยู่ที่บ้านมีการนำข้อสอบหรืองานต่างๆไปทำที่บ้านโดยมีอาจารย์ที่โรงเรียนเป็นผู้ดูแล เมื่อคลอดเสร็จและมีสุขภาพที่แข็งแรงจึงให้เด็กกลับไปเรียนตามเดิม ทั้งนี้ถือเป็นการดูแลและช่วยเหลือ เพราะถ้าไม่ทำจะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคต นี่คือมาตรการของกระทรวงที่มีให้กับเยาวชนที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร
“ ทุกวันนี้เราถือว่าเด็กของเรามีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้น เนื่องจากหลายๆปัจจัยที่อยู่รอบๆด้าน เช่น สื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อซีดี สื่อลามก สื่อภาพต่างๆก็สามารถหาได้ง่าย และในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆในปัจจุบันก็เอื้อให้พวกเด็กเหล่านี้ได้มีเพศสัมพันธ์กัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้มาตรการทางสังคม คือการรณรงค์จากผู้ปกครอง และพยายามให้เด็กได้เห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยว่า ไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม เพราะตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็เฝ้าระวังไม่ให้เรื่องนี้เกิดเพิ่มมากขึ้น ” ผู้อำนวยการส่วนนโยบายพิเศษ กล่าว
นายชัยชาญ กล่าวถึงการดูแลและป้องกันถึงปัญหาวัยรุ่นมีลูกก่อนกำหนดว่า ตอนนี้ หลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐหรือเครือข่ายผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็พยายามเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะว่าการติดตามดูว่าเด็กที่ตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นในทุกวันนี้ พ่อแม่วัยรุ่นบางคู่เมื่อคลอดลูกออกมาพวกเขาไม่พร้อมที่จะเลี้ยง ทั้งนี้เพราะยังไม่มีงานทำ จึงส่งผลทำให้เกิดปัญหาการแตกแยกหรือเลิกกัน เนื่องจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีสภาพจิตใจที่ยังไม่เข้มแข็งทั้งคู่ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทางกระทรวงก็มีการรณรงค์และให้ความตระหนักมากเป็นพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนนโยบายพิเศษกล่าวต่อไปอีกว่า อีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญในการเกิดปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์คือ หอพักรอบๆสถานที่ศึกษา ซึ่งเด็กนักเรียนหรือนักศึกษาใช้เป็นแหล่งที่มั่วสุมกัน จะเห็นได้ว่านี่คือปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้พวกวัยรุ่นได้มีโอกาสมีเพศสัมพันธ์กัน ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมในเรื่องของการจัดระเบียบหอพักจะต้องแยกเป็นหอหญิงหอชายเพื่อไม่ให้ไปมั่วสุมกัน แต่ก็ยังมีบางหอพักที่ปล่อยปะละเลย จึงเป็นเหตุทำให้วัยรุ่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้อยู่ด้วยกันและเกิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
นายชัยชาญยังย้ำอีกว่า มาตรการต่างๆเราต้องช่วยกันทุกๆฝ่าย ทางภาครัฐก็ต้องเอาจริงในเรื่องของการรณรงค์ ส่วนฝ่ายผู้ปกครองก็ต้องดูแลลูกของตัวเองและให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ในส่วนของตัวเด็กเองก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพราะจากการสังเกตดูแล้วเท่าที่เห็นมีน้อยคู่ที่มีรักในวัยเรียนเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันส่วนน้อยที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่มีปัญหา เพราะส่วนใหญ่เมื่อผู้หญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรผู้ชายบางคนอาจจะหนีไปโดยไม่รับผิดชอบอะไรเลย หรือบางคู่ก็ตัดสินใจ โดยการทำแท้ง และนี่คือปัญหาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหาทางแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น